หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
หน้าแรก   >   คู่มือ
 
คู่มือ
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
คู่มือ
 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561   มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561...
     
 
วันที่: 15 มี.ค 2562 

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา   แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

คู่มือที่เกี่ยวข้อง...
     
 
วันที่: 20 พ.ย. 2561 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตาฐานที่เกี่ยวข้อง...
     
 
วันที่: 16 ต.ค. 2560 

คู่มือเกณฑ์กาประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. (พิมพ์ครั้งที่ 3) สิงหาคม 2560   คู่มือเกณฑ์กาประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. (พิมพ์ครั้งที่ 3) สิงหาคม 2560

คู่มือเกณฑ์กาประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. (พิมพ์ครั้งที่ 3) สิงหาคม 2560...
     
 
วันที่: 16 ต.ค. 2560 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.