หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก
หน้าแรก   >   คู่มือ
 
คู่มือ
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
คู่มือ
 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561   มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561...
     
 
วันที่: 15 มี.ค 2562 

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา   แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

คู่มือที่เกี่ยวข้อง...
     
 
วันที่: 20 พ.ย. 2561 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตาฐานที่เกี่ยวข้อง...
     
 
วันที่: 16 ต.ค. 2560 

คู่มือเกณฑ์กาประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. (พิมพ์ครั้งที่ 3) สิงหาคม 2560   คู่มือเกณฑ์กาประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. (พิมพ์ครั้งที่ 3) สิงหาคม 2560

คู่มือเกณฑ์กาประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. (พิมพ์ครั้งที่ 3) สิงหาคม 2560...
     
 
วันที่: 16 ต.ค. 2560 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.