หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
หน้าแรก   >   ข่าวประกันคุณภาพ
 
ข่าวประกันคุณภาพ
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวประกันคุณภาพ
 
ประเด็นถาม-ตอบจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 โดยสป.อว.   ประเด็นถาม-ตอบจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 โดยสป.อว.

ประเด็นถาม-ตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่...
     
 
วันที่: 03 ธ.ค. 2562 

มาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ   มาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

Powerpoint นำเสนอ...
     
 
วันที่: 16 พ.ย. 2561 

แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล   แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรีน มาตรฐานที่ 2 ด้านวิจัย และนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ...
     
 
วันที่: 16 พ.ย. 2561 

กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศกฏกระะทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561...
     
 
วันที่: 16 พ.ย. 2561 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.