หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก
หน้าแรก   >   ข่าวประกันคุณภาพ
 
ข่าวประกันคุณภาพ
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวประกันคุณภาพ
 
มาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ   มาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

Powerpoint นำเสนอ...
     
 
วันที่: 16 พ.ย. 2561 

แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล   แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรีน มาตรฐานที่ 2 ด้านวิจัย และนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ...
     
 
วันที่: 16 พ.ย. 2561 

กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศกฏกระะทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561...
     
 
วันที่: 16 พ.ย. 2561 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561...
     
 
วันที่: 16 พ.ย. 2561 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.