หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
หน้าแรก   >   รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
 
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
 
รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานภายนอกอื่น...
     
 
วันที่: 16 ม.ค. 2561 

รายชื่อผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR   รายชื่อผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR

รายชื่อผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR 1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ...
     
 
วันที่: 07 ธ.ค. 2560 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พุทธศักราช 2554 – ปีพุทธศักราช 2556...
     
 
วันที่: 16 ต.ค. 2560 

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (สกอ.)   รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (สกอ.)

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2560...
     
 
วันที่: 16 ต.ค. 2560 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.