หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก
หน้าแรก   >   รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
 
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
 
รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานภายนอกอื่น...
     
 
วันที่: 16 ม.ค. 2561 

รายชื่อผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR   รายชื่อผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR

รายชื่อผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR 1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ...
     
 
วันที่: 07 ธ.ค. 2560 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554   รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พุทธศักราช 2554 – ปีพุทธศักราช 2556...
     
 
วันที่: 16 ต.ค. 2560 

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (สกอ.)   รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (สกอ.)

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2560...
     
 
วันที่: 16 ต.ค. 2560 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.