หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
หน้าแรก   >   Website ที่เกี่ยวข้อง
 
Website ที่เกี่ยวข้อง
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
Website ที่เกี่ยวข้อง
 
คลังข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา   คลังข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

คลังข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
วันที่: 20 ธ.ค. 2561 

ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก   ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

Automated QA. ONES QA...
     
 
วันที่: 08 เม.ย 2559 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สมศ. หน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก...
     
 
วันที่: 08 เม.ย 2559 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.

หน่วยงานต้นสังกัด...
     
 
วันที่: 08 เม.ย 2559 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.