หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สำนักประกันคุณภาพ
 
         
กิจกรรมประกันคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร"

อบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม พ.ศ.2562...
     
 
ข่าววันที่: 14 มิ.ย 2562 

 
ข่าวประกันคุณภาพ

 1.มาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ                                                                       2.แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล               3.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   4.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร พ.ศ.2558 (ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
บรรยากาศ
         
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.