หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สำนักประกันคุณภาพ
 
         
กิจกรรมประกันคุณภาพ

Infographics วงจร PDCA   Infographics วงจร PDCA

สำนักพัฒนานิสิต ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพ จัดทำ Infographics วงจร PDCA เพื่อเผยแพร่กับนิสิต...
     
 
ข่าววันที่: 19 ก.พ. 2564 

 
ข่าวประกันคุณภาพ

1. มาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติ    2. แนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล                            3. กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ .2561                
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.