หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สำนักประกันคุณภาพ
 
         
กิจกรรมประกันคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร"

อบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม พ.ศ.2562...
     
 
ข่าววันที่: 14 มิ.ย 2562 

 
ข่าวประกันคุณภาพ

 1.มาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ                                                                       2.แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล               3.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   4.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร พ.ศ.2558 (ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
บรรยากาศ
         
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.