หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา ติดต่อสำนัก คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สำนักประกันคุณภาพ
 
         
กิจกรรมประกันคุณภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความเชื่อมโยง มคอ.2 - มคอ.7 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความเชื่อมโยง มคอ.2 - มคอ.7 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561...
     
 
ข่าววันที่: 03 เม.ย 2561 

 
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน

 1. รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน (สกอ.) ปี 2559 - 2560                                                   2. รายชื่อผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR                                                         3. รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
บรรยากาศ
         
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.