หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก
หน้าแรก   >   กิจกรรมประกันคุณภาพ
 
กิจกรรมประกันคุณภาพ
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
กิจกรรมประกันคุณภาพ
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร"

อบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม พ.ศ.2562...
     
 
ข่าววันที่: 14 มิ.ย 2562 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา   ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมการประกันคุณภาพ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562...
     
 
ข่าววันที่: 25 พ.ค. 2562 

คณะบริหารธุรกิจ สำนักพัฒนานิสิต และสำนักประกันคุณภาพ   คณะบริหารธุรกิจ สำนักพัฒนานิสิต และสำนักประกันคุณภาพ

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณแก่นิสิต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562...
     
 
ข่าววันที่: 22 ก.พ. 2562 

โครงการประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา   โครงการประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา

โครงการมาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม วิทยากร ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร...
     
 
ข่าววันที่: 20 ธ.ค. 2561 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.