หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
หน้าแรก   >   กิจกรรมประกันคุณภาพ
 
กิจกรรมประกันคุณภาพ
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
กิจกรรมประกันคุณภาพ
 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. มีการจัดอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนานิสิต คณะบริหารธุรกิจ และสำนักประกันคุณภาพ โดยมีนิสิตทุกสาขาวิชาเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้...
     
 
ข่าววันที่: 21 ก.พ. 2563 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562...
     
 
ข่าววันที่: 04 ต.ค. 2562 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

การตวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561...
     
 
ข่าววันที่: 04 ต.ค. 2562 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561...
     
 
ข่าววันที่: 04 ต.ค. 2562 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.