หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก
หน้าแรก   >   กิจกรรมประกันคุณภาพ
 
กิจกรรมประกันคุณภาพ
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
กิจกรรมประกันคุณภาพ
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร"

อบรมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม พ.ศ.2562...
     
 
ข่าววันที่: 14 มิ.ย 2562 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา   ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมการประกันคุณภาพ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562...
     
 
ข่าววันที่: 25 พ.ค. 2562 

คณะบริหารธุรกิจ สำนักพัฒนานิสิต และสำนักประกันคุณภาพ   คณะบริหารธุรกิจ สำนักพัฒนานิสิต และสำนักประกันคุณภาพ

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณแก่นิสิต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562...
     
 
ข่าววันที่: 22 ก.พ. 2562 

โครงการประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา   โครงการประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา

โครงการมาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม วิทยากร ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร...
     
 
ข่าววันที่: 20 ธ.ค. 2561 

 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.