หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
หน้าแรก   >   กิจกรรมประกันคุณภาพ   >   การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
 
กิจกรรมประกันคุณภาพ
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

กิจกรรมประกันคุณภาพ

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่: 04 ต.ค. 2562 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย   ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รองศาสตราจาร์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์        กรรมการ          (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  ศักดิ์ดุลยธรรม     กรรมการ 
อาจารย์ภาสกร  ปาละกูล                             กรรมการและเลขานุการ

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.