หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก คู่มือปฏิบัติงาน
หน้าแรก   >   รวมภาพกิจกรรม
 
รวมภาพกิจกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

รวมภาพกิจกรรม

  รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
  รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
  รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
  รวมภาพกิจกรรมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
  รวมภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
 
     
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 1   การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 1

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
     
 
วันที่: 01 ส.ค. 2557 
     
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 2   การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 2

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
     
 
วันที่: 01 ส.ค. 2557 
     
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 3   การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 3

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2557
     
 
วันที่: 01 ส.ค. 2557 
     
การตรวจประเมินล่วงหน้า สมศ.รอบสาม   การตรวจประเมินล่วงหน้า สมศ.รอบสาม

การตรวจประเมินล่วงหน้า สมศ.รอบสาม ปีการศึกษา 2556
     
 
วันที่: 01 ส.ค. 2557 
     
การประชุมเครือข่าย 12 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   การประชุมเครือข่าย 12 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยราชพฤกษ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเตรียมการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เครือข่าย 12 สถาบัน
     
 
วันที่: 27 ก.พ. 2557 
     
วันประกันคุณภาพการศึกษา QA Day โดยสถาบันราชภัฎจันทรเกษม   วันประกันคุณภาพการศึกษา QA Day โดยสถาบันราชภัฎจันทรเกษม

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ส่งโครงการคุณธรรม จริยธรรมเข้าประกวดในวันประกันคุณภาพการศึกษา QA Day ณ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
     
 
วันที่: 27 ก.พ. 2557 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.