หน้าแรก กิจกรรมประกันคุณภาพ บุคลากร รวมภาพกิจกรรม เกี่ยวกับเรา คู่มือ ข่าวประกันคุณภาพ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน Website ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสำนัก
หน้าแรก   >   รวมภาพกิจกรรม
 
รวมภาพกิจกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

รวมภาพกิจกรรม

  รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
  รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
  รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
  รวมภาพกิจกรรมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
  รวมภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 
 
     
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 1   การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 1

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
     
 
วันที่: 01 ส.ค. 2557 
     
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 2   การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 2

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
     
 
วันที่: 01 ส.ค. 2557 
     
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 3   การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 3

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Part 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2557
     
 
วันที่: 01 ส.ค. 2557 
     
การตรวจประเมินล่วงหน้า สมศ.รอบสาม   การตรวจประเมินล่วงหน้า สมศ.รอบสาม

การตรวจประเมินล่วงหน้า สมศ.รอบสาม ปีการศึกษา 2556
     
 
วันที่: 01 ส.ค. 2557 
     
การประชุมเครือข่าย 12 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   การประชุมเครือข่าย 12 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยราชพฤกษ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเตรียมการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เครือข่าย 12 สถาบัน
     
 
วันที่: 27 ก.พ. 2557 
     
วันประกันคุณภาพการศึกษา QA Day โดยสถาบันราชภัฎจันทรเกษม   วันประกันคุณภาพการศึกษา QA Day โดยสถาบันราชภัฎจันทรเกษม

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ส่งโครงการคุณธรรม จริยธรรมเข้าประกวดในวันประกันคุณภาพการศึกษา QA Day ณ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
     
 
วันที่: 27 ก.พ. 2557 
 
 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.